Menu
 • bip

 • ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY I EDUKACJI :)

  Szanowni Rodzice,

  W związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020, poz. 493) informuję o przyjętej w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie organizacji pracy i sposobie realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ustalenia obowiązują od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania.

  Ustalenia organizacyjne:

  1.    Dyrektor pracuje i odpowiednio do potrzeb wykonuje zadania na terenie przedszkola. Jest w stałym kontakcie z organem prowadzącym Przedszkole, a także Pracownikami i Rodzicami.

  2.    Pozostaję do dyspozycji za pomocą poczty elektronicznej dyrektor.przedszkoledabrowa@edulomianki.pl w godzinach 8.00-16.00.

  3.    Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, wykonują inne statutowe zadania i pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem          przedszkola i innymi nauczycielami oraz specjalistami.

  4.    Specjaliści- logopeda i psycholog pracują zdalnie, pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem i nauczycielami oraz prowadzą drogą mailową indywidualne działania.

  5.    Przyjęto następujące ustalenia dotyczące zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli:

  1)    Nauczyciele planują zabawy, zadania i różne sytuacje edukacyjne dla dzieci w ramach tematów kompleksowych na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

  2)    Co najmniej raz w tygodniu będą przesyłać Państwu zestaw zadań, zabaw i innych aktywności do zrealizowania na każdy dzień – kilka aktywności dziennie z każdego obszaru podstawy programowej (fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy).

  3)    Minimum połowa tych zadań powinna być realizowana w naturalnych sytuacjach życia rodzinnego.

  4)    Do zadań będą załączone niezbędne opisy i materiały.

  5)  W ramach przekazywania Państwu materiałów edukacyjnych dla dzieci każdy z Rodziców otrzyma treści na swojego maila, który udostępniliście Państwo naszej placówce.

  6)    Dodatkowo na stronie internetowej przedszkola  w zakładkach dla każdej grupy można odnaleźć propozycje innych zabaw i aktywności    przeznaczonych dla dzieci w BANKU POMYSŁÓW.

  7)    Pamiętajcie Państwo, że posiadacie w domu pakiety do nauki języka angielskiego w ramach projektu,,Dwujęzyczne dzieci”, z którego można  skorzystać za pomocą indywidualnego hasła dostępu.

   8)   Nie zapominamy również o naszych przyszłych przedszkolakach. W ramach projektu: ,, Nowe, wcale nie musi być obce” będziemy służyć radą          ,,JAK UŁATWIĆ START DZIECKU W PRZEDSZKOLU”.

  9)    Specjaliści i terapeuci przygotowują i są zobowiązani do przekazywania opisów zadań, zabaw i ćwiczeń bezpośrednio zainteresowanym  rodzicom. Prosimy śledzić  również ,,KĄCIK SPECJALISTÓW”.

  Przygotowując takie rozwiązania w zakresie zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzięliśmy pod uwagę to, iż Rodzice łączą teraz różne obowiązki zawodowe i rodzinne, a w domu może być więcej dzieci, w tym uczniowie wyższych etapów edukacyjnych.

  Bardzo prosimy o wyrozumiałość, doskonale Państwa rozumiemy.

  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji działań, proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem. W sprawach dotyczących dzieci proszę kontaktować się z nauczycielami lub specjalistami.

  PAMIĘTAJMY, ŻE UCZYMY I WYCHOWUJEMY POPRZEZ ZABAWĘ!

  Przesyłam Państwu serdeczne pozdrowienia oraz uściski dla Dzieci

  Z poważaniem

  Dyrektor Przedszkola i Nauczyciele