Menu
 • bip

 • RAMOWY ROZKŁAD DNIA

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DĄBROWIE.

  7.00 – 8.00 ZABAWY DOWOLNE W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ, RYSOWANIE NA TEMAT         WŁASNYCH PREFERENCJI,GRY PLANSZOWE, ZABAWY TWÓRCZE, ZABAWY KONSTRUKCYJNE.

  8.00-8.10 – KRĄG ZMYSŁÓW- ZABAWY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ ZMYSŁÓW ORAZ PROCESÓW POZNAWCZYCH – ĆWICZENIA SPOSTRZEGAWCZOŚCI, ZABAWY ROZWIJAJĄCE ANALIZĘ I SYNTEZĘ SŁUCHOWĄ, ZABAWY DYDAKTYCZNE, ZABAWY ĆWICZĄCE SPRAWNOŚĆ MANUALNĄ.

  8.10- 8.20– ZABAWY RUCHOWE Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU SPORTOWEGO.

  8.20-8.30 – CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-PORZĄDKOWE.

  8.30-9.00 – ŚNIADANIE.

  9.00-10.00 – PLANOWANE ZAJĘCIA KIEROWANE-REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO POPRZEZ PROGRAMY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE, OBEJMUJĄCE OBSZARY Z ZAKRESU EDUKACJI:

  *POLONISTYCZNEJ- UWAŻNIE SŁUCHAM I PIĘKNIE MÓWIĘ – SŁUCHANIE OPOWIADAŃ, NAUKA WIERSZY I RYMOWANEK NA PAMIĘĆ, HISTORYJKI OBRAZKOWE, TEATRZYKI, ZABAWY DRAMOWE, SŁUCHANIE UTWORÓW LITERACKICH OPOWIADANYCH LUB CZYTANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA, OGLĄDANIE KSIĄŻECZEK, DOSTRZEGANIE RÓŻNIC I PODOBIEŃSTW NA OBRAZKACH, CZYTANIE BAJEK PRZEZ RODZICÓW;

  *MATEMATYCZNEJ- MYŚLĘ I DZIAŁAM- SEGREGOWANIE PRZEDMIOTÓW WEDŁUG JEDNEJ CECHY-KOLOR, WIELKOŚĆ, KSZTAŁT, POKAZYWANIE I NAZYWANIE CZĘŚCI CIAŁA, OKREŚLANIE POŁOŻENIA PRZEDMIOTÓW WZGLĘDEM SIEBIE, POPRAWNE STOSOWANIE PRZYIMKÓW ,,NA, POD, ZA, OBOK, W” ROZPOZNAWANIE PROSTYCH ZNAKÓW UMOWNYCH, PRAWIDŁOWE PRZELICZANIE PRZEDMIOTÓW, OKREŚLANIE CECH PRZEDMIOTÓW- WIELKOŚĆ, KSZTAŁT, SMAK, ZAPACH, WYKORZYSTANIE MATERIAŁU PRZYRODNICZEGO: KASZTANY, ŻOŁĘDZIE, ORZECHY, SZYSZKI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ MATEMATYCZNYCH;

  *PRZYRODNICZEJ- BADAM I ODKRYWAM PRZYRODĘ-EKSPERYMENTOWANIE Z PRZYRODĄ OŻYWIONĄ I NIEOŻYWIONĄ, OBSERWACJE Z WYKORZYSTANIEM LUP, LORNETEK, LUNETY, ZABAWY BADAWCZE, OGLĄDANIE ALBUMÓW PRZYRODNICZYCH, URZĄDZANIE KĄCIKA PRZYRODNICZEGO ZGODNIE Z TEMATYKĄ KOMPLEKSOWĄ, MANIPULOWANIE ZGROMADZONYM W KĄCIKU BADAWCZYM MATERIAŁEM PRZYRODNICZYM;

  *ZDROWOTNEJ – W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH- SPOTKANIA ZE STOMATOLOGIEM, STRAŻĄ MIEJSKĄ, PIELĘGNIARKĄ, KUCHCIKOWO- PRZYGOTOWANIE ZDROWYCH PRZEKĄSEK, ROBIENIE SZASZŁYKÓW OWOCOWYCH I SURÓWEK WARZYWNYCH;

  *RUCHOWEJ-JESTEM SPRAWNY- PROWADZENIE GIMNASTYKI OGÓLNOROZWOJOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU(PIŁKI, WORECZKI, SKAKANKI, HULA-HOP, PIŁKA LEKARSKA) GRY ZESPOŁOWE I ZABAWY RUCHOWE W SALI I NA ŚWIEŻYM POWIETRZU Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU SPORTOWEGO, CHUSTY ANIMACYJNEJ;

  *ARTYSTYCZNEJ- ŚPIEWAM, TAŃCZĘ, GRAM (NAUKA PIOSENEK, SŁUCHANIE MUZYKI POWAŻNEJ, ZABAWY RUCHOWE ZE ŚPIEWEM, ZABAWY RYTMICZNE, GRA NA INSTRUMENTACH PERKUSYJNYCH, EDUKACYJNE KONCERTY MUZYCZNE RAZ W MIESIĄCU;

  *PLASTYCZNO-TECHNICZNEJ- MAŁY ARTYSTA-TO JA-RYSOWANIE PASTELAMI I KREDKAMI, MALOWANIE FARBAMI, WĘGLEM, KOLOROWĄ KREDĄ, LEPIENIE Z PLASTELINY, CIASTOLINY, CIĘCIE NOŻYCZKAMI, KLEJENIE, REALIZACJI PLASTYCZNEGO PROGRAMU WŁASNEGO: MAŁY ARTYSTA;

  *ZAJĘCIA W JĘZYKU ANGIELSKIM 2X W TYGODNIU – DWUJĘZYCZNE DZIECI – PRAKTYCZNE ĆWICZENIA Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU EDUKACYJNEGO – BABY BEETLES CLAIRE SELBY;

  *NAUKA RELIGII 2X W TYGODNIU NA ŻYCZENIE RODZICÓW.

  10.00-10.10 – ZABAWY RUCHOWE I CZYNNOŚCI HIGIENICZNE.

  10.10- 10.20 -DRUGIE ŚNIADANIE – PRZEKĄSKA OWOCOWA

  10.20-11.15- POBYT W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, SPACERY POZA PLACÓWKĘ. OBSERWACJE PRZYRODNICZE.

  11.15-11.30– CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-PORZĄDKOWE.

  11.30-12.00 – OBIAD

  12.00-14.00- ODPOCZYNEK W GRUPIE 3-LATKÓW/LEŻAKOWANIE/SŁUCHANIE BAJEK I MUZYKI RELAKSACYJNEJ,

  RELIGIA DLA ZAINTERESOWANYCH, BAJKOTERAPIA, ZABAWY DYDAKTYCZNE, POBYT W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM- GRUPY STARSZE.

  14.00-14.10 – CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-PORZĄDKOWE.

  14.10-14.30 – PODWIECZOREK.

  14.30-16.00 – DZIAŁANIA KREATYWNE ZABAWY DYDAKTYCZNE I ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE TREŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, ZABAWY DOWOLNE. INDYWIDUALNA PRACA Z DZIECKIEM.

  16.00-17.00 – ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH ZAINTERESOWAŃ- W GRUPACH ŁĄCZONYCH ZABAWY SWOBODNE ODPOWIADAJĄCE ZAINTERESOWANIOM DZIECI.