Menu
 • bip

 • Informacja – Program Dobry Start

  Szanowni Państwo,
  Informujemy, że Rządowy Program " Dobry Start" na terenie Gminy Łomianki od
  01.07.2018r. realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.
  
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych
  warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" zostało opublikowane w
  Dzienniku Ustaw.
  
  Dla kogo wsparcie?
  
  Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok
  szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące
  się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia. Co ważne, rodzina
  będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
  
  Jak dostać świadczenie "Dobry start"?
  
  Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata
  dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci
  przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca
  rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
  
  Kiedy złożyć wniosek?
  
  Wniosek, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina
  500+", będzie można składać już od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa
  Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1
  sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
  
  Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
  
  Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
  
  W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę
  otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w
  kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia
  złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
  
  Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry start" w lipcu i sierpniu to
  gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.
  
  Uproszczona procedura
  
  W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki
  zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej -
  będzie ona wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a
  także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
  
  Świadczenie "Dobry start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji
  ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów
  wsparcia.
  
  Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz te
  realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu
  lub szkole.
  
  Wszelkich Informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr
  telefonu 22 751-90-57 lub w siedzibie Ośrodka.
  
  Oprac.na podst. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej