Formularz kontaktowy

Adres: ul. Piaskowa 30   05-092 Łomianki
Telefon: 22 751-24-70 Fax: 22 751-24-70 .
Email przedszkola: 

dyrektor.przedszkoledabrowa@edulomianki.pl   

REFERENT:

referent.przedszkoledabrowa@edulomianki.pl

Prosimy o przesyłanie funduszy na:

RADA RODZICÓW przy Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie
24 8009 0007 0014 2436 5001 0001  

Opłatę za wyżywienie wpłacamy na rachunek: 
66 8009 0007 0011 5225 2001 0112

Opłatę za pobyt wpłacamy na rachunek:
11 8009 0007 0013 6363 2001 0101

Scroll to Top
Skip to content