Menu
 • bip

 • O przedszkolu

  Placówka nasza istnieje od 1978 roku, jest przedszkolem bardzo kameralnym, przystosowanym do prowadzenia grup dla dzieci od  trzeciego do szóstego roku życia .
  Posiadamy trzy przestronne, słoneczne sale dydaktyczne z łazienkami dla dzieci.
  Sale wyposażone są w różnorodne kąciki zainteresowań, sprzęt komputerowy oraz radiowo – telewizyjny.
  Ponadto w placówce funkcjonuje gabinet terapii indywidualnej dla dzieci z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.
  Budynek otoczony jest ogrodem wyposażonym w nowoczesne zabawki oraz ciekawe okazy drzew, krzewów i kwiatów.
  Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.