Menu
 • bip

 • Oddziały / Grupy

  Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie posiada 3 oddziały:

  • I    „KRASNALE” dla 3,4 – latków
  • II  „STARSZAKI” dla 4,5 – latków
  • III „TROPICIELE” – 5-6 latki

  Dużą uwagę przywiązujemy do:

  • dobrej adaptacji dziecka w przedszkolu
  • nawiązania świetnego kontaktu z rówieśnikami
  • bardzo dobrego przygotowania dziecka do szkoły
  • rozbudzania wrażliwości na otaczający nas świat
  • wszechstronnego rozwoju fizycznego

  Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej

  Gwarantujemy dla Twojego Dziecka DOBRY START
  „Nie ma godniejszego celu, niż danie każdemu dziecku lepszej przyszłości”
  (Światowy szczyt w sprawach dzieci, Nowy Jork – 30.09.1990)