Menu
 • bip

 • ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OTWARCIA PRZEDSZKOLA – WAŻNE!!!

  APEL DO RODZICÓW!!!

  informacja o rezimie sanitarnym w placówkach (1)

   

  WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

  WWW.LOMIANKI.PL

  Drodzy rodzice/opiekunowie prawni,

  przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki wznawiają działalność stacjonarną już 18 maja 2020 r. Będą pracowały w godzinach 7.00 – 17.00 w nowym reżimie sanitarnym, który określił Główny Inspektor Sanitarny oraz Minister Zdrowia.

  Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska- Piotrak wydała Zarządzenie nr WAO. 0050.78. 2020 z 13 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury pierwszeństwa przyjęć  do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej z uwagi na ograniczenie liczebności oddziałów do poziomu wymaganego przez Wytyczne Przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r.

  Zarządzenie Burmistrza Łomianek w sprawie otwarcia przedszkola

  Dyrektorzy przedszkoli i szkół wprowadzili Procedury Bezpieczeństwa na terenie swoich placówek oświatowych w okresie Pandemii COVID-19. Od 14 maja br. będą udostępnione przyjmowane Deklaracje uczęszczania dziecka  do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ( do pobrania ze stron internetowych przedszkoli i szkół podstawowych).

  deklaracja rodzica – przyjęcie dziecka do przedszkola COVID-19-2

  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ww. dokumentami, w szczególności procedurami, które będą obowiązywać w naszych placówkach, a także z procedurą przyjęć Państwa dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Chętnych do przyprowadzenia swojego dziecka do placówki prosimy o kontakt telefoniczny, lub mailowy bezpośrednio z przedszkolem/szkołą, do której dotychczas uczęszczało dziecko.

   

  PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

  załączniki do pobrania

  Załącznik nr 3 do Procedur bezpieczeństwa temperatura

  Załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa na terenie

  Załącznik nr 2 do Procedur bezpieczeństwa na terenie

  Klauzula informacyjna-powrót covid

  Deklarację i Załączniki należy wydrukować, podpisać a skan przesłać

  DO PIĄTKU 15 MAJA 2020 r. DO GODZINY 10.00

  na maila: referent.przedszkoledabrowa@edulomianki.pl

  Przypominamy, że w pierwszej kolejności z przyjęcia będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.