Menu
 • bip

 • DYŻUR WAKACYJNY – AKTUALNE WIADOMOŚCI !!!

  https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/9138,Dyzur-wakacyjny-w-przedszkolach.html,
  ZMIANA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA W TRAKCIE WAKACJI!

  https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/9067,Wszystkie-przedszkola-w-trakcie-wakacji-w-Gminie-Lomianki-beda-otwarte-przez-6-t.html

   

  Dyżur wakacyjny w przedszkolach – składanie wniosków!

  Szanowni Państwo

  W związku z dalszym zamknięciem szkół i przedszkoli składanie wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny odbywać się będzie drogą elektroniczną, w terminie
  od 4 do 15 maja 2020 r.

  Dokumenty związane z dyżurem wakacyjnym (wniosek, pobrany wcześniej z przedszkola macierzystego + załączniki, tj. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o pozostawaniu w zatrudnieniu oraz niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców/ opiekunów prawnych, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur) prosimy przesyłać e-mailem (skan lub zdjęcie) na adres placówki, do której rodzic/opiekun prawny zapisuje dziecko na dyżur.

  UWAGA! Jeśli rodzic/opiekun prawny zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia i przesyła wniosek do każdej placówki osobno.

  dane kontaktowe: https://www.lomianki.pl/pl/dla-mieszkancow/edukacja/7327,Mapa-placowek-oswiatowych.html

  W przypadku problemów z przesłaniem dokumentów, prosimy o kontakt telefoniczny (w dni powszednie, w godz. 8.00 – 13.00) bezpośrednio z przedszkolem w celu ustalenia dalszego postępowania.

  Listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny oraz listy rezerwowe dzieci oczekujących na przyjęcie w momencie zwolnienia miejsca zostaną opublikowane w przedszkolach 26 maja 2020 r.

  Telefon kontaktowy naszego przedszkola: 22 751 24 70

  Szanowni Państwo

  W związku z trwającym zamknięciem szkół i przedszkoli wydawanie wniosków na dyżur wakacyjny odbywać się będzie drogą elektroniczną, w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

  Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani dyżurem wakacyjnym dla swojego dziecka proszeni są o kontakt telefoniczny (w dni powszednie, w godz. 8.00 -13.00) lub e-mailowy
  z przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko, w celu uzyskania wniosku do wypełnienia.                                                       
  Przedszkole macierzyste, do którego uczęszcza dziecko przekaże na adres e-mail rodziców/opiekunów prawnych wniosek wraz z potwierdzeniem faktu uczęszczania dziecka do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

  kontakt mailowy: referent.przedszkoledabrowa@edulomianki.pl

  tel. 22 751 24 70

  ————————————————————————————————————————————-

  Dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu rozpoczyna się 20 lipca a kończy 07 sierpnia

  Inne placówki:

  Przedszkole Samorządowe w Łomiankach ul. Szpitalna 1 : 01 lipca  – 17 lipca

  Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym ul. M. Konopnickiej 65 : 20 lipca – 07 sierpnia

  Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym ul. Akinsa 8 : 10 sierpnia – 31 sierpnia