Menu
 • bip

 • Bieżące wydarzenia…ŚWIATOWA KAMPANIA 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY

  Harmonogram

  Kampania 19 dni

  przeciwko przemocy i krzywdzeniu
  dzieci i młodzieży

  1-19 listopada 2019 r.

   

  • 11.2019 g.10-13 – Punkt Niebieskie Karty – spotkanie dla mieszkańców Gminy Łomianki i pracowników oświaty
   z Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 7, Łomianki – sala konferencyjna;

   

  • 11.2019 g.15-20 – konsultacje indywidualne dla rodziców
   z obszaru przemocy w rodzinie, Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Szpitalna 7, Łomianki – sala konferencyjna;

   

  • 11.2019 g.17 – spotkanie dla mieszkańców Gminy Łomianki z bohaterką książki – tytułową Ambasadorową – Beatą Gołaszewską – rozmowę poprowadzi Agnieszka Domeracka – coach wewnętrznej mocy, Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe, ul. Staszica 2, Łomianki – sala konferencyjna;

   

  • profilaktyczne pogadanki w przedszkolach o przemocy –
   jak mówić NIE:

  -7.11.2019 – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Łomiankach g.10-11, Niepubliczne Przedszkole Kids Story g.12-13;

  -12.11.2019 Przedszkole Samorządowe Dąbrowa g.10-11, Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym g.12.30-13.30;

  -13.11.2019 Przedszkole Elfy g.10-11, Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym g.12.30-13.30;

   

  • 11.2019 g.12.30-14.30 – panel dyskusyjny
   z pracownikami oświaty dotyczący trudnych sytuacji związanych z przemocą, Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 7, Łomianki – sala konferencyjna;

   

  • 11.2019 g.12.30-14.30 – spotkanie dla mieszkańców Gminy Łomianki i pracowników oświaty z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej na temat działań pomocowych w ramach procedury Niebieskie Karty, Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 7, Łomianki – sala konferencyjna;

   

  • 11.2019 – uruchomienie telefonu zaufania dla dzieci
   i młodzieży;

   

  • 11.2019 – Pomarańczowe odblaski – symbol kampanii rozdawane dzieciom w szkołach;

   

  • 11.2019 – Pomarańczowe mandarynki – symbol kampanii jako solidarność wobec hejtu – rozdawane dzieciom
   w szkołach i w przedszkolach.

   

   

  Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu profilaktyki przemocy zatytułowane „Chronimy dzieci” to propozycja z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Realizacja zajęć może się przyczynić do wczesnego rozpoznania przez same dzieci trudnych, zagrażających sytuacji i reagowania na nie. Zajęcia profilaktyczne nie dają gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem, stają się jednak okazją do wyposa­żenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego re­agowania. Ważne jest, by dzieci zwracały się do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji na jak najwcześniejszym etapie.

  Propozycje zawarte w scenariuszu ćwiczeń opierają się na podstawowych metodach pracy z dziećmi w zakresie profilaktyki przemocy.

  Bloki zajęć zostały uzupełnione o temat wpro­wadzający – emocje. Część ta jest ważna ze względu na użyteczność rozpoznawania i nazywania emocji przez dziecko w procesie identyfikowania sytuacji potencjalnie mu zagrażających.

  Podczas opracowywania scenariuszy poszczególnych zajęć użyte zostały profilaktyczne strategie edukacyjne. Wiele elementów proponowanych zajęć stworzono, opierając je na modelowaniu pożądanych zachowań u dzieci.

  Celem zajęć jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą poprzez:

  • wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie,
  • podniesienie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających,
  • przekazanie dziecku informacji o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji,
  • dostarczenie informacji dotyczących sposobów działania w trudnej sytuacji.

   

   

  30 września 2019 poniedziałek

  Nutki w garnku, czyli z czego składa się muzyka

  Rytm, melodia, harmonia – główne elementy muzyki. Gitara klasyczna, akustyczna, ukulele.

   

  21 października 2019 poniedziałek

  Dziecięcy świat fantazji

  Literacka, muzyczna oraz plastyczna twórczość dla dzieci. Instrumenty perkusyjne.

   

  18 listopada 2019 poniedziałek

  Jak Polska odzyskała niepodległość… – koncert patriotyczny. Akordeon.

   

  17 grudnia 2019 wtorek

  Nim zabłyśnie gwiazdka…

  Kalendarz adwentowy i mnóstwo zadań do zrobienia. Trąbka.

   

  20 stycznia 2020 poniedziałek

  Do góry nogami

  Zabawy dźwiękowe przy muzyce rozrywkowej i klasycznej. Puzon.

   

  24 lutego 2020 poniedziałek

  Małe warszawskie wróbelki

  Opowieść o stolicy naszego kraju ilustrowana muzyką sławiącą Warszawę. Klarnet.

   

  16 marca 2020 poniedziałek

  Dzieciństwo wielkich mistrzów

  Przybliżenie postaci wielkich kompozytorów poprzez epizody z ich najmłodszych lat. Skrzypce.

   

  20 kwietnia 2020 poniedziałek

  Fiku – miku na fleciku

  Dawne zabawy, tradycje i zwyczaje. Elementy folkloru. Flety.

   

  18 maja 2020 poniedziałek

  Zielona królewna

  Evergreeny – „wiecznie zielone” – najpopularniejsze melodie w różnych stylach muzycznych. Fagot.

   

  15 czerwca 2020 poniedziałek

  Kapitan dalekomorskiej wanny

  Wakacyjna podróż po świecie. Elektroniczny instrument klawiszowy – keyboard. Efekty muzyczne.